Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
Wanda Kozyra

Lutnia

Wanda Kozyra


Urodzona w Gda?sku, Wanda Kozyra pochodzi z rodziny o silnych tradycjach artystycznych (sztuki pi?kne, muzyka). Specjalizuje si? w muzyce dawnej (lutnia renesansowa, klasa Eugnea Ferr) w Wy?szym Pa?stwowym Konserwatorium Muzyki i Ta?ca w Lyonie (Francja), nast?pnie odbywa studia podyplomowe w klasie lutni u Rolfa Lislevanda w Staatliche Schule fr Musik (Trossingen). Interesuje si? teatrem muzycznym, ta?cem renesansowym i barokowym. Bierze udzia? jako lutnistka w teatralnych spektaklach muzycznych, Wyst?puje z wieloma zespo?ami muzyki dawnej m.in. z zespo?ami francuskimi Cladon i La Note Brve, a tak?e z polskim zespo?em Silva Rerum. Wyst?powa?a na scenach festiwali takich jak Anima Musica (Polska), Les Musicales en Auxois, Festiwal Simiane-la Rotonde, Festiwal Jean de la Fontaine, les Vendredis Baroques de Dardilly, Festiwal Barokowy w Beauregard, Festival muzyki dawnej w Callas... W 2000 roku stworzy?a stowarzyszenie La Cortesia, ktre zajmuje si? twrczo?ci? wok? muzyki dawnej, szczeglnie w po??czeniu z innymi ?rodkami ekspresji (teatr, teatr kukie?kowy, cyrk, taniec). Wanda Kozyra prowadzi klas? lutni na wydziale muzyki dawnej Regionalnego Konserwatorium w Lyonie i w konserwatorium regionalnym w Romans-sur-Isre (Francja).

 
French (Fr)Polish (Poland)